Privacy Statement

Allegion Dış Veri Gizlilik Politikası

Yürürlük Tarihi: 25/07/2017

İşbu Gizlilik Politikasında, Allegion Plc.'nin, bağlı kuruluşlarının ve iştiraklerinin (toplu olarak “Allegion”, “biz” ya da “bizi” olarak anılacaktır) sizden topladığı kişisel verileri ve bu bilgilerin tarafımızca kullanılmasını, ifşa edilmesini ve aktarılmasını tanımlıyoruz. İşbu Gizlilik Politikası sizden aşağıdaki şekilde topladığımız kişisel verileri içermektedir: (1) çevrimiçi olarak, bu web sayfası, uygulamalarımız, ve işbu Politikanın yayınlandığı platformlar (toplu olarak, “Site” olarak anılacaktır) üzerinden; ve (2) çevrimdışı olarak, bizimle müşteri, bayi ya da ilgili kişi olarak etkileşime geçtiğinizde.

İşbu Site, aksi bu Sitenin alt bilgisinde belirtilmediği sürece, ABD'de yerleşik Schlage Lock Company LLC tarafından işletilmektedir. Çevrimdışı olarak sağladığınız bilgiler geçerli Allegion oluşumu tarafından toplanacaktır. İlave bilgi için lütfen Kişisel Verilerin Uluslararası Aktarımı ve Sınır Ötesinde Saklanması bölümüne bakınız.

Tarafımıza bilgi sağlayarak, Kişisel Verileriniz de dahil olmak üzere bilgilerinizi kabul etmiş olursunuz. Tarafımıza bilgi sağlayarak, Kişisel Verileriniz de dahil olmak üzere bilgilerinizin işbu Politikada belirtildiği şekilde toplanacağını, kullanılacağını ve ifşa edileceğini kabul etmiş olursunuz. Sitemizin ziyaretçileri için, işbu Politika, Hizmet Kullanım Şartlarımıza dahil edilmiştir.

İçindekiler

Topladığımız Bilgiler

Bilgilerinizin Kullanımı

Bilgilerinizinİfşa Edilmesi

Çerezler ve İzleme Mekanizmaları

İlgi Alanına Dayalı Reklam

İfşaatları İzlemeyin

Üçüncü Taraf Bağlantıları

Kişisel Verilerin Uluslararası Aktarımı ve Sınır Ötesinde Saklanması

Kişisel Verilerin Güvenliği

Kişisel Verilerin Korunması

Haklarınız ve Seçenekleriniz

Kaliforniya'daki Tüketiciler için Özel Bilgi

İşbu Politikadaki Değişiklikler

Bize Ulaşın

Topladığımız Bilgiler

Doğrudan sizden, üçüncü taraflardan ve otomatik olarak Sitemizi ya da Allegion hizmetlerini kullanımlarınızdan bilgi topluyoruz. Yasaların izin verdiği ölçüde ya da sizin rızanızla, çeşitli kaynaklardan sizin hakkınızda topladığımız tüm bilgileri birleştirebiliriz.

Doğrudan Sizden Topladığımız Bilgiler. Kayıt kartı gönderdiğinizde, tarafımızdan bilgi talep ettiğinizde, bizimle iletişime geçtiğinizde ya da ürünlerimizi ya da hizmetlerimizi başka şekilde kullandığınızda sizden bilgi topluyoruz. Topladığımız bilgiler bizimle olan etkileşiminize bağlı olarak değişiklik gösterebilir; ama adınızı, unvanınızı, posta adresinizi, fatura adresinizi, telefon numaralarınızı, faks numaranızı, elektronik posta adresinizi, ödeme bilgilerinizi (finansal hesap numaralarınızı ya da hesap kartı numaralarınızı) ve satın alma geçmişinizi içerebilir. Ayrıca, Sitemiz üzerinden ya da çevrimdışı olarak tarafımıza sağlamayı tercih ettiğiniz diğer bilgileri (örn. ürünlerimizden biri için kayıt olursanız ya da hırsızlığı önleyici koruma için kayıt olursanız kayıt numarasını, piyangonun ya da yarışmanın parçası olarak sağladığınız bilgiler) topluyoruz.

Tarafımıza kişisel verilerinizi sağlamak zorunda değilsiniz ama bu bilgileri sağlamazsanız belli olanaklardan (örn. kilidinizi kayda geçirmek) yararlanamayabilirsiniz.

Sizin Hakkınızda Üçüncü Taraflardan Topladığımız Bilgiler Sizin hakkınızda üçüncü taraflardan da bilgi toplayabiliriz. Örneğin, bizimle sosyal medya üzerinden etkileşim kurarsanız, kullanıcı adınızı, adınızı ya da elektronik posta adresinizi sosyal medya platformlarından alabiliriz.

Otomatik Olarak Topladığımız Bilgi. Sitemizi ziyaret ettiğinizde ya da hizmetlerimizi kullandığınızda çerezler, web işaretçileri ve diğer teknolojiler üzerinden, kişisel veriler de dahil olmak üzere, otomatik olarak bilgi topluyoruz. Otomatik olarak topladığımız bilgiler bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla şunları içerir: tarayıcı türü ve işletim sistemi; görülen web sayfaları; tıklanan bağlantılar; İnternet protokol (“IP”) adresi; Sitemizde ve/veya hizmetlerimizin kullanımları için geçirilen süre; ve referans URL ya da sizi web sayfamıza yönlendiren web sayfası. Yasaların izin verdiği ölçüde ya da sizin rızanızla, bu bilgileri sizin hakkınızda topladığımız tüm bilgilerle birleştirebiliriz. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıda Çerezler ve İzleme Mekanizmaları bölümüne bakın.

Bilgilerinizin Kullanımı

Bilgilerinizi, Kişisel Verileriniz de dahil olmak üzere, aşağıda belirtilen amaçlar için kullanıyoruz:    

 • Ürünlerimizi ve Hizmetlerimizi Size Ulaştırmak İçin. Bilgilerinizi ürünlerimizi ve hizmetlerimizi size ulaştırmak; siparişleri almak, doğrulamak, işlemek ve teslim etmek; ödemeleri işleme almak; garanti, teknik destek ya da benzeri amaçlar; ve müşteri hesapları oluşturmak ve sürdürmek için kullanıyoruz.
 • Bayi Yönetimi Amacıyla. Bilgilerinizi bayi hesapları oluşturmak ve sürdürmek, talep edilen ürünleri ve hizmetleri temin etmek, bayi yönetiminin ilerlemesini sağlamak üzere gereken diğer önlemleri almak için kullanıyoruz. Bayilerimizden topladığımız bilgiler bu bölümde öne sürülen amaçlar için de kullanılmaktadır.
 • Müşteri hizmetleri. Bilgilerinizi garanti, teknik destek ya da benzeri amaçlar da dahil olmak üzere müşteri hizmetleri amaçları; sorularınızı cevaplamak ve bizimle iletişime geçmenize neden olan diğer amaçlar doğrultusunda kullanıyoruz.
 • İletişim. Bilgilerinizi yardım taleplerine cevap vermek de dahil olmak üzere, sizinle iletişime geçmek için kullanıyoruz. Sizinle geleneksel posta, elektronik posta, telefon ve/veya metin mesajı da dahil olmak üzere, çeşitli yollardan iletişime geçebiliriz.  
 • İdare. Bilgilerinizi envanter yönetimi; Sitemize erişiminizi ve Sitemizi kullanımınızı daha iyi anlamamıza yardımcı olması; yatırımcılara, muhtemel ortaklara, hizmet sağlayıcılara, düzenleyicilere ve başkalarına bilgi ve rapor sağlamak; güvenlik, korsan karşıtı, dolandırıcılıkla mücadele ve müşterilerimizi, kullanıcıları, bayileri, kendimizi ve halkı korumak için tasarlanmış diğer hizmetler; işbu Politikayı, Şartlarımızı ve diğer politikaları yerine getirmek de dahil olmak üzere idari amaçlar için kullanıyoruz.
 • Araştırma ve geliştirme. Bilgilerinizi Sitemizi, ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve müşteri deneyimimizi iyileştirmek; müşterimizi ve kullanıcı demografik yapısını anlamak; ve diğer araştırma amaçları ve analitik amaçlar da dahil olmak üzere araştırma ve geliştirme amaçları için kullanıyoruz.
 • Yasal uygunluk. Bilgilerinizi mahkeme celbine ya da mahkeme emrine yanıt vermek de dahil olmak üzere geçerli yasal yükümlülüklere uymak amacıyla kullanıyoruz.
 • Kendimizi ve başkalarını korumak amacıyla. Bilgilerinizi yasadışı faaliyetlerle, dolandırıcılık şüphesiyle, herhangi bir kişinin güvenliğine karşı tehdit oluşturan durumlarla ya da işbu Politikanın Şartlarının ihlaliyle ilgili araştırma yapmamız, bunları önlememiz ya da bunlara karşı önlem almamız gerektiğini düşündüğümüz yerlerde kullanıyoruz.
 • Pazarlama. Bilgilerinizi yasanın gerektirdiği yerlerde, yasaların izin verdiği ölçüde ya da sizin rızanızla (yasanın gerektirdiği yerlerde), elektronik posta da dahil olmak üzere, pazarlama ve promosyon amaçlarıyla kullanıyoruz. Örneğin, elektronik posta adresi gibi bilgilerinizi haberleri ve bültenleri, kampanyaları ve promosyonları tarafınıza göndermek ya da sizinle ürünler, hizmetler ya da ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz diğer bilgilerle ilgili olarak iletişim kurmak amacıyla kullanabiliriz. Bilgilerinizi hizmetlerimizin üçüncü tarafların web sayfaları ya da diğer alanlar üzerindeki reklamını desteklemek amacıyla kullanabiliriz.

Bilgilerinizin İfşa Edilmesi

Kişisel Veriler de dahil olmak üzere bilgilerinizi aşağıdaki şekilde ifşa edebiliriz:

 • Sitemizin Kullanıcıları. Sitemize postaladığınız kullanıcı adı ve diğer bilgiler resimler, yorumlar ve metinler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla, Sitemizin diğer tüm kullanıcılarının erişimine açılabilir ve postalandıktan sonra halka açılabilir
 • Bağlı Kuruluşlar ve İştirakler. Bilgilerinizi mevcut ya da gelecek bağlı kuruluşlara ya da iştiraklere, yukarıda Kişisel Verilerin Kullanımı başlığı altında sözü edilen amaçlar için açıklayabiliriz. Örneğin, bilgilerinizi saklama amacıyla ABD teşebbüslerinden biriyle paylaşabiliriz.
 • Hizmet Sağlayıcılar. Bizim adımıza işlem yapabilmeleri için kişisel verileri üçüncü taraf bayilerine, hizmet sağlayıcılarına, yüklenicilere ya da temsilcilerine açıklayabiliriz. Bu hizmet sağlayıcıları, örneğin, Sitemizi yönetmek, işle ilgili uygulamaları işleme almak ya da ödemeleri işleme almak için bize yardımcı olabilir.
 • Bağlı Kuruluş Olmayan Üçüncü Taraflar. Bilgilerinizi toptancı, bayi, promosyonel ortak ve onların pazarlama faaliyetleri için pazarlama ilişkisi ya da başka türde bir ilişki içinde olduğumuz bağlı kuruluş olmayan üçüncü taraflara açıklayabiliriz. Yasaların izin verdiği ölçüde ya da sizin rızanızla, söz konusu üçüncü taraflar ilginizi çekeceğine inandıkları ürünleri ve hizmetleri pazarlamak gibi kendi pazarlama amaçları için kişisel verilerinizi kullanabilirler.

Kişisel Veriler de dahil olmak üzere bilgilerinizi aşağıdaki nedenlerle ifşa edebiliriz:

 • İşletme Transferleri. Bilgilerinizi satın alma ya da birleşme, bir işletme biriminin ya da varlıklarının satışı ya da transferi, iflas yürütme ya da benzeri diğer işletme transferleri ile ilgili müzakerelerle bağlantılı olarak başka bir kuruluşa açıklayabiliriz.     
 • Yasal Sürece Karşılık Olarak. Bilgilerinizi mahkeme celbine ya da diğer kanuni resmi taleplere karşılık vermek gibi yasalara, adli muamelelere, mahkeme emrine ya da yasal sürece uymak için açıklayabiliriz.
 • Kendimizi ve Başkalarını Korumak Amacıyla. Bilgilerinizi yasadışı faaliyetlerle, dolandırıcılık şüphesiyle, herhangi bir kişinin güvenliğine karşı tehdit oluşturan durumlarla ya da işbu Politikanın Şartlarının ihlaliyle ilgili araştırma yapmamız, bunları önlememiz ya da bunlara karşı önlem almamız gerektiğini düşündüğümüz yerlerde açıklayabiliriz.
 • Toplu ve Anonim Bilgiler. Sizinle ilgili toplu ya da anonim bilgileri pazarlama, reklam, araştırma ya da benzeri amaçlarla üçüncü taraflara açıklayabiliriz.

Çerezler ve İzleme Mekanizmaları

Biz ve hizmet sağlayıcılarımız Sitemizi ve Sitemiz üzerinde kullanımınıza sunulmuş olan bilgileri kullanımınızı izlemek için çerezler, izleme pikselleri ya da diğer izleme mekanizmalarını kullanıyoruz. Biz ya da hizmet sağlayıcılarımız bu bilgileri sizin hakkınızda elde ettiğimiz diğer bilgilerle birleştirebiliriz.

Çerezler. Çerez, web sayfasının kullanıcıyı hatırlamak için bilgisayarın sabit diski üzerindeki tarayıcının çerez dosyasına aktardığı salt metinden oluşan bilgi dizisidir. Çerez tipik olarak çerezin geldiği yerdeki etki alanının adını, çerezin ‘ömrünü’ ve genellikle rastgele oluşturulan özgün bir sayı olan bir değeri içerir. Bu da bize Sitemize göz attığınızda size iyi bir deneyim sunmamız ve ürünlerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirmemiz için yardımcı olur. Çerezleri çoğunlukla aşağıdaki amaçlar için kullanıyoruz:

 • Sitemizin çalışması için gerekli oldukları yerde.
 • Kullanıcıların Sitemizi nasıl kullandıklarıyla ilgili anonim ve toplu istatistikleri derlemek ve Sitemizin yapısını iyileştirmemize yardımcı olması için.

Clear GIF'ler, piksel etiketleriniz ve diğer teknolojiler. Clear GIF'ler görünmez bir şekilde web sayfalarına yerleştirilmiş olan, özgün bir tanımlayıcıya sahip, çerezlerle benzer işleve sahip ufak grafiklerdir. Biz ya da hizmet sağlayıcılarımız clear GIF'leri (web işaretçileri, web böcekleri ya da piksel etiketleri olarak da bilinir) Sitemizle bağlantılı olarak ziyaretçilerimizin Sitemizdeki faaliyetlerini izlemek, Sitemizin içeriğini yönetmemize ve kullanımı hakkında istatistikler derlememize yardımcı olması için kullanabiliriz. Biz ya da hizmet sağlayıcılarımız clear GIF'leri aynı zamanda kullanıcılarımıza gönderdiğimiz HTML elektronik postalarda, elektronik posta cevaplama oranlarını izlemek, elektronik postalarımızın ne zaman görüldüğünü belirlemek ve elektronik postalarımızın iletilip iletilmediğini izlemek için kullanabiliriz.

Üçüncü Taraf Analizleri. Sitemizin ve hizmetlerimizin kullanımını değerlendirmek için otomatik cihazlar ve uygulamalar kullanıyoruz. Bu araçları hizmetlerimizi, performansımızı ve kullanıcı deneyimlerimizi iyileştirmemize yardımcı olması için kullanıyoruz. Bu cihazlar ve uygulamalar hizmetlerini yerine getirmek için çerezleri ve diğer teknolojileri kullanabilir

Çerezlerin kullanımı, çerezleri kabul edebilme/reddedebilme koşulları ve ilgili bilgiler hakkında daha fazla bilgi için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz.

İlgi Alanına Dayalı Reklam

Sitemiz üzerinde reklam hizmeti vermek için ağ reklamcıları ya da diğer medya (örn. Sosyal ağ platformları) gibi üçüncü tarafları kullanıyoruz. Bu da bizim ve üçüncü tarafların sizin için ilgilenebileceğiniz ürünlerin ve hizmetlerin reklamlarını hedeflememizi sağlıyor. Üçüncü taraf reklam ağ sağlayıcıları, reklamcılar, sponsorlar ve/veya trafik ölçüm hizmetleri kendi reklamlarının etkinliğini ölçmek ve reklam içeriğini sizin için kişiselleştirmek için çerezler, JavaScript, web işaretçileri (clear GIF'ler dahil), Flash LSO'lar ve diğer izleme teknolojilerini kullanabilir. Bu üçüncü taraf çerezleri ve diğer teknolojiler, tarafların her birinin kendi belirli gizlilik politikasıyla yönetilmektedir, bununla değil. Üçüncü taraf reklamcılara, sizinle ilgili kişisel veriler de dahil olmak üzere, bilgi sağlayabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcılar, pek çok üçüncü taraf reklam ağını geri çevirebilir. Örneğin, ilgi alanına dayalı reklamları geri çevirmek hakkında bilgi için Digital Advertising Alliance (“DAA”) Tüketici Seçim Sayfasına başvurabilirsiniz; DAA şirketleri tarafından kullanılan bilgilerin edinilmesiyle ilgili seçeneklere de buradan ulaşabilirsiniz. İlgi alanına dayalı reklamları geri çevirmek hakkında bilgi için Network Advertising Initiative (“NAI”) Tüketici Geri Çevirme Sayfasına da başvurabilirsiniz; NAI üyeleri tarafından kullanılan bilgilerin edinilmesiyle ilgili seçeneklere de buradan ulaşabilirsiniz.

Kanada’daki kullanıcılarbelirli üçüncü taraf reklam ağlarının ilgi alanına dayalı reklamlarını geri çevirmek için Digital Advertising Alliance of Canada (“DAAC”) Geri Çevirme Aracına başvurabilir. İlave bilgi için DAAC'nin web sitesini ziyaret edebilirsiniz: youradchoices.ca.

Avrupa Birliği’ndeki kullanıcılar European Interactive Digital Advertising Alliance (“EDAA”) Çevrimiçi Seçenekleriniz web sayfasına başvurup kendi ülkelerini seçerek ilgi alanına dayalı reklamlar ve bunların kendi ülkelerinde nasıl geri çevrileceği hakkında daha fazla bilgi edinebilir. Örneğin Fransa’daki kullanıcılar belirli üçüncü taraf reklam ağlarının ilgi alanına dayalı reklamlarını geri çevirmek için Contrôler ses cookies website sayfasını ziyaret edebilir ve www.youronlinechoices.com/fr üzerinden daha fazla bilgiye ulaşabilir.

DAA’da Tüketici Seçim Sayfası ya da NAI’de Tüketici Geri Çevirme Sayfası, DAAC’de Geri Çevirme Aracı ya da çeşitli EDAA web sayfaları üzerinde listelenen bir ya da birkaç şirketi geri çevirmek, sizi o şirketlerin ilgi alanına dayalı reklam içeriğinin ya da reklamlarının dışında bırakacaktır; ama bu Sitemiz ya da diğer web sayfaları üzerinden artık reklam almayacağınız anlamına gelmez. Örneğin, görüntülediğiniz web sayfasına dayalı reklamlar (örn. içeriğe dayalı reklamlar) almaya devam edebilirsiniz. Ayrıca, eğer tarayıcılarınız DAA, NAI, DAAC ve/veya EDAA web sayfalarından reklam içeriğini geri çevirdiğinizde çerezleri reddetmeye ayarlanmışsa, geri çevirmeniz etkili olmayabilir. Unutmayın, çok sayıda cihaz kullanıyorsanız, her cihazdan ayrı ayrı geri çevirme işlemi yapmanız gerekecektir.

İfşaatları İzlemeyin

Halihazırda sistemlerimiz tarayıcının “izlemeyin” taleplerini tanımamaktadır. Belirli izleme ayarlarını yukarıda Çerezler ve İzleme Mekanizmaları bölümünde belirttiğimiz şekilde iptal edebilirsiniz (örn. çerezleri devre dışı bırakarak). İzlememe sinyalleri hakkında daha fazla bilgi için bu kaynağa bakınız.

Üçüncü Taraf Bağlantıları

Sitemiz üçüncü tarafların web sayfalarına bağlantılar içerebilir. Söz konusu web sayfalarına erişim ve bunların kullanımı işbu Politikayla değil, bunun yerine söz konusu üçüncü tarafların kendi gizlilik politikaları tarafından yönetilmektedir. Söz konusu üçüncü tarafların web sayfalarındaki bilgi uygulamalarından sorumlu değiliz.

Kişisel Verilerin Uluslararası Aktarımı ve Sınır Ötesinde Saklanması

Kişisel verileri toplandığı ülkenin dışında, Amerika Birleşik Devletleri’nde ya da kişisel verilerin korunması için yerleşik olduğunuz ülkeyle aynı seviyede korumayı garanti etmeyen başka ülkelerde kullanabiliriz, açıklayabiliriz, işleyebiliriz, aktarabiliriz ya da saklayabiliriz.

İlave olarak, kişisel verilerin üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına iletildiği durumlar vardır (Amerika Birleşik Devletleri’nde ve/veya diğer ülkelerde, Allegion’un etkin olduğu ya da ofislerinin bulunduğu ülkeler dahil); bu hizmet sağlayıcılar Allegion için ödemelerin işleme alınması ve web barındırma gibi hizmetleri ve yasanın gerektirdiği diğer hizmetleri sağlamaktadır. Allegion üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarını kişisel verileri hizmetle ilgili ve idari amaçlarla işlemek için kullanır. Söz konusu hizmet sağlayıcılar Amerika Birleşik Devletleri ve Allegion'un faaliyet gösterdiği başka yerlerde yerleşiktir. Allegion bir başka şirketin bu türde bir fonksiyonu yerine getirmesini sağladığında, söz konusu üçüncü tarafın kişisel verileri koruması gerekecektir ve kişisel verileri başka bir amaçla kullanma yetkisi olmayacaktır.

Kişisel Verilerin Güvenliği

Kişisel verilerin yetkisiz ya da gayrimeşru olarak işlenmesine, bu verilere yetkisiz olarak ya da kazara erişilmesine, kişisel verilerin kazara ya da gayrimeşru olarak kaybolmasına ya da imha edilmesine karşı önlemler alınmıştır. Ancak, kişisel verilerin kaybına, kötü kullanımına, yetkisiz olarak açıklanmasına, değiştirilmesine, imhasına ya da bu verilere yetkisiz erişime ya da gayrimeşru bir şekilde işlenmesine karşı garanti veremiyoruz.

Kullanıcılar, Sitemizde kullanılmak üzere alınmış olan parolaları ve kullanıcı kimliklerini korumalıdırlar; Sitemizin kendi parolalarıyla ve kullanıcı kimlikleriyle kötü ya da yetkisiz olarak kullanılmasından ve kendi parolalarının gizliliğinin korunmasından sorumludurlar. Bizimle olan etkileşiminizin artık güvenli olmadığına inanmak için nedeniniz varsa (örneğin, bizdeki hesabınızın güvenliğinin ihlal edildiğini hissediyorsanız), lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak derhal bize bildirin.

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerinizi onlara yasal ya da ticari olarak ihtiyacımız olduğu sürece koruruz, ihtiyaç ortadan kalktıktan sonra bu verileri geçerli güvenli imha araçlarıyla imha ederiz.

Haklarınız ve Seçenekleriniz

 • Haklarınız. Kişisel verilerinizi tarafımıza gönüllü olarak veriyorsunuz. Kendi yargınızla istediğiniz zaman, aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak, Allegion’un sizinle ilgili sahip olduğu kişisel verilere erişme; kişisel verilerinizin kullanımının ya da açıklanmasının durdurulmasını talep etme; kişisel verilerinizi güncellememizi, değiştirmemizi ya da silmemizi talep etme; kişisel verilerinizle ilgili olarak daha önce vermiş olduğunuz rızadan vazgeçme hakkına sahipsiniz. Söz konusu taleplerinizi aşağıda belirtilen Bize Ulaşın bilgilerinde görülen ülkenizdeki belirli Ulusal Veri Koruma Yetkilisiyle ya da yerel Gizlilik Yöneticisiyle iletişime geçerek yapabilirsiniz. Aksi tarafınıza yazılı olarak bildirilmediği sürece, Allegion veri erişim taleplerine talep tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde yanıt verecektir.
 • Seçenekleriniz. Belli hizmetlerden yararlanmak için ihtiyaç olsa da, her zaman bilgi vermemeyi seçebilirsiniz.
 • Çerezleri Geri Çevirmek. Çerezleri engellemek ve devre dışı bırakmak için Çerez Politikamıza başvurabilirsiniz.
 • Pazarlama Bildirimlerini Geri Çevirmek. Tarafımızdan bilgi almayı talep ederseniz size tanıtıcı elektronik postalar gönderebiliriz. Elektronik postanın kendi içinde bulunan bağlantıya tıklayarak tanıtıcı elektronik postaların gelmesini durdurabilirsiniz. Unutmayın, tarafımızdan elektronik posta pazarlama bildirimlerinin gönderilmesini iptal ederseniz, başka amaçlarla (örn. sorularınızı yanıtlamak ya da hizmetle ilgili amaçlarla) sizinle iletişim kurmaya devam edebiliriz. Aşağıdaki Bize Ulaşın bölümünde belirtilen posta adreslerinden bizimle iletişime geçerek pazarlama bildirimlerinin gönderilmesini engelleyebilirsiniz.

Kaliforniya'daki Tüketiciler için Özel Bilgi

Kaliforniya’da yerleşik olanlar, onların pazarlama amaçları için belli kişisel verileri açıkladığımız belli üçüncü tarafların listesini isteyebilir. Yılda bir kez talepte bulunabilirsiniz. Lütfen talebinizde Kaliforniya’da yerleşik olduğunuzu kanıtlayın ve cevap için Kaliforniya’da geçerli bir adres bildirin. Bu bilgileri aşağıdaki Bize Ulaşın bölümünde yer alan bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçip yazılı olarak talep edebilirsiniz. Lütfen cevabın otuz (30) güne kadar uzayabileceğini unutmayın.

İş Başvurusu Yapanlar

Sitemiz üzerinden iş başvurusunda bulunabilirsiniz. İş başvurusu yaparsanız adınızı, iletişim bilgilerinizi, ulusal kimlik bilgilerinizi, mesleki geçmişinizi, özgeçmişinizi ve işle ya da başvuruyla ilgili diğer bilgileri toplarız. Ayrıca Site üzerinden tarafımıza iletmeyi tercih ettiğiniz diğer bilgileri (örn. demografik bilgiler) de toplarız. Sitemizin işe alım portalı Amerika Birleşik Devletleri’nden yönetilmektedir; buradaki koruma seviyesi sizin ülkenizdekiyle aynı olmayabilir. İşe alım portalı, geçerli ilave gizlilik bildirimleri içerebilir.

Belli bir şirketteki açık bir pozisyon için başvuru yaparsanız ve sizin özelliklerinizin o şirketteki ya da bağlı bir kurumdaki bir başka pozisyon için uygun olduğunu düşünürsek, bilgilerinizi söz konusu diğer bölümle ve/veya bağlı kurumla/iştirakle paylaşabiliriz. Bu portal üzerinden tarafımıza göndermiş olduğunuz bilgileri, başvurunuzu işleme almak amacıyla kullanıyoruz. Yasa gerektirirse ya da haklarımızı ve çıkarlarımızı korumak için gerekirse, bilgilerinizi yukarıda belirttiğimiz şekilde yasa uygulayıcılarla ve diğer üçüncü taraflarla paylaşabiliriz. Bilgilerinizi pazarlama amacıyla kullanmayız.

Lütfen Haklarınız ve Seçeneklerinizle ilgili olarak ve bilgilerinize erişmek ve düzeltmek için yukarıda anlatılanlara bakın.

Allegion çalışanı olursanız, yasaya göre, kişisel verilerinizi nasıl kullanacağımıza dair size bir bildirim göndereceğiz.

İşbu Politikadaki Değişiklikler

İşbu Politikada zaman zaman değişiklik yapabiliriz, dolayısıyla düzenli olarak kontrol edin. İşbu Politikada yapılacak değişiklikleri Sitemizde yayınlayacağız. İşbu Politikada sizinle ilgili olarak daha önce toplamış olduğumuz Kişisel Verilerle ilgili uygulamalarımızı önemli ölçüde etkileyecek değişiklikler olması halinde, değişikliği Sitemiz üzerinde vurgulayarak ya da elektronik posta yoluyla önceden tarafınıza bildireceğiz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz, ürünlerimizi ya da hizmetlerimizi satın almanız ya da ilave bilgi hükmü, revize Politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Bize Ulaşın

İşbu Politikayla, elimizde bulunan Kişisel Verilerinizle ilgili sorularınız varsa, seçeneklerinizi yönetirken desteğe ihtiyaç duyuyorsanız ya da gizlilik uygulamalarımızla ilgili başka sorularınız, yorumlarınız ya da şikayetleriniz varsa, lütfen bize dataprivacy@allegion.com adresinden ulaşın. Tarafımıza gönderdiğiniz mesajlar Amerika Birleşik Devletleri'ne aktarılacak ve burada incelenecektir. Kişisel Verilerinizi kontrol eden ve işleme alan Allegion kuruluşlarının listesi için, lütfen bu sayfayı ziyaret edin. lütfen bize dataprivacy@allegion.com adresinden ulaşın