• Media
 • Supplier Portal
 • Locations
 • Contact Us

Allegion Beleid inzake Externe Gegevensbescherming

PRIVACYVERKLARING

Ingangsdatum20 mei 2020

In dit Privacybeleid beschrijven we de persoonsgegevens die Allegion Plc., haar dochterondernemingen en filialen (gezamenlijk "Allegion", "wij" of "ons") van u verzamelen, en ons gebruik, de openbaarmaking en de overdraagbaarheid van die informatie. Voor een overzicht van de entiteiten in het Allegion die uw persoonlijke gegevens beheren of verwerken, kunt u contact met ons opnemen via dataprivacy@allegion.com.

Dit Privacybeleid is van toepassing op persoonlijke gegevens die we van u verzamelen via het Allegion-webportaal, mobiele toepassingen en onze gerelateerde online toepassingen en diensten waarop dit Privacybeleid is geplaatst (gezamenlijk de "Allegion Applications"). De Allegion Applications worden u gebracht door Schlage Lock Company, LLC, met adres op 11819 N. Pennsylvania Street Carmel, IN 46032, U.S.A.. Met betrekking tot inwoners van Turkije melden wij u dat de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens: ALLEGION EMNIYET VE GUVENLIK SISTEMLERI SANAYI ANONIM SIRKETI met een adres op: D-100 KARAYOLU 9.KM.ŞAZİYE KÖYÜ DÜZCE. De Allegion Applications worden beheerd door Schlage Lock Company LLC in de Verenigde Staten, tenzij anders vermeld in de voettekst van de Allegion Applications. Zie Internationale Overdrachten en Offshore Opslag van persoonsgegevens voor meer informatie.

Door het verstrekken van uw informatie via de Allegion Applications en door aan te geven dat u dit privacybeleid accepteert, gaat u ermee akkoord dat u 18 jaar of ouder bent en dat uw informatie, met inbegrip van persoonlijke gegevens, wordt verzameld, gebruikt, verwerkt, overgedragen, opgeslagen en openbaar gemaakt zoals beschreven in dit beleid. 

1. Inhoud

Informatie die we verzamelen

Minderjarigen

Gebruik van uw gegevens

Openbaarmaking van uw informatie

Cookies en traceermechanismen

Niet bijhouden van informatieverstrekking

Links van derden

Internationale overdracht en offshore-opslag van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens

Bewaring van persoonsgegevens

Uw rechten en keuzes

Speciale informatie voor Californische consumenten

Wijzigingen in dit Beleid

Neem contact met ons op

2. Informatie die we verzamelen

We verzamelen informatie rechtstreeks van u en automatisch door uw gebruik van de Allegion Applications. Voor zover toegestaan door de wet of met uw toestemming, kunnen we alle informatie die we over u verzamelen uit verschillende bronnen combineren.

Informatie die we rechtstreeks van u verzamelen. We verzamelen informatie van u wanneer u zich registreert om toegang te krijgen tot de Allegion Applications, u uw accountinformatie (inclusief uw gebruikersprofiel) in de Allegion Applications bijwerkt of aanvult, u bij ons solliciteert of zich aanmeldt op het talantmanagementplatform, een informatieverzoek bij ons indient, contact met ons opneemt of anderzins onze producten en diensten via Allegion Applications gebruikt. De informatie die we verzamelen is afhankelijk van uw interactie met ons en kan onder meer bestaan uit, maar is niet beperkt tot, uw naam, postadres, telefoonnummers, faxnummer en e-mailadres en kan ook bedrijfsinformatie zijn zoals uw factuuradres, transactie- en betalingsinformatie (inclusief bankrekeningnummers of credit- of debetkaartnummers) en aankoopgeschiedenis. We verzamelen ook alle andere informatie die u aan ons verstrekt (bijvoorbeeld registratiegegevens als u zich registreert voor een van onze trainingsprogramma's of als u zich abonneert op onze nieuwsbrief My Allegion News, zoals gebruikersnaam en wachtwoord; tekeningen of ontwerpinhoud als u interactie hebt met een van onze toepassingen voor product- of specificatie-samenwerking; of informatie die u verstrekt terwijl u deelneemt aan discussieforums; of beroeps- of werkgeversinformatie zoals beroepstitel of de informatie die u verstrekt wanneer u bij ons solliciteert of wanneer u zich aanmeld voor de vacaturenieuwsbrief van Allegion) via de Allegion Applications.

Als u ervoor kiest om ons geen persoonlijke gegevens te verstrekken, kan het zijn dat u geen gebruik kunt maken van het aanbod van Allegion-applicaties (bijvoorbeeld toegang tot informatie, marketing of samenwerkingsgerelateerde inhoud).

Informatie die we verzamelen wanneer u onze Allegion Applications bezoekt. Wanneer u onze Allegion Applications bezoekt, omvat de informatie die we automatisch verzamelen, maar is deze niet beperkt tot: domeinnaam; apparaat- en browsertype en besturingssysteem; zoektermen en andere gebruiksinformatie (met inbegrip van webscrolling, browsing en klikgegevens om te bepalen welke webpagina's worden bekeken en op welke koppelingen wordt geklikt); geolocatie; internetprotocoladres ("IP"); de datum, tijd en lengte op de Allegion Applications of het gebruik van onze toepassingen of diensten; en de verwijzende URL, zoekmachine of de webpagina die u naar onze Allegion Applications heeft geleid. De wettelijke basis voor een dergelijke verwerking is ons legitiem belang om de stabiliteit en veiligheid van de Allegion Applications te garanderen, wat technisch gezien noodzakelijk is om u deze diensten te kunnen leveren.

Informatie die we verzamelen via cookies wanneer u onze Allegion-applicaties bezoekt: Met betrekking tot persoonlijke informatie die we verzamelen via cookies, webbakens en andere technologieën wanneer u onze Allegion-applicaties bezoekt of onze gerelateerde services gebruikt, verwijzen we naar de sectie "Cookies en traceermechanismen" hieronder.

Voor zover toegestaan door de wet of met uw toestemming, kunnen we deze informatie combineren met andere informatie die we over u hebben verzameld, inclusief die van onze leveranciers die ons helpen diensten aan u te leveren. Zie Cookies en Trackingmechanismen hieronder voor meer informatie.

3. Minderjarigen

Indien u jonger bent dan 18 jaar, gelieve geen persoonlijke gegevens te verstrekken. De Allegion Applications zijn niet gericht op kinderen en we verwerken niet bewust de persoonlijke gegevens van minderjarigen. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor Persoonsgegevens die in strijd met deze clausule worden verstrekt, voor zover dit is toegestaan door de relevante wetgeving en zonder beperking van andere bepalingen van dit Privacybeleid.

4. Gebruik van uw informatie (Doelstellingen)

Wij gebruiken uw informatie, inclusief uw persoonlijke gegevens, voor de volgende doeleinden:

 • Om onze producten en diensten aan u te leveren. We gebruiken uw informatie om onze applicaties, producten en diensten aan u te leveren; om bestellingen en retourzendingen aan te nemen, te controleren, te verwerken en te leveren; voor garantie, technische ondersteuning of andere soortgelijke doeleinden; en om klantenaccounts te onderhouden.
 • Voor leveranciersbeheer. Wij gebruiken uw gegevens om vendor accounts op te zetten en te onderhouden, de gevraagde producten en diensten te leveren en andere acties te ondernemen ter bevordering van het vendor management. De informatie die we van onze leveranciers verzamelen, wordt ook gebruikt voor de doeleinden die in deze sectie worden uiteengezet.
 • Klantenservice. We gebruiken uw informatie voor de klantenservice, inclusief voor garantie, technische ondersteuning of andere soortgelijke doeleinden; om de orderstatus en geschiedenis te genereren, bij te werken en te rapporteren; om te reageren op uw vragen; en voor andere doeleinden waarvoor u contact met ons opneemt.
 • Communicatie. Wij gebruiken uw gegevens om met u te communiceren, onder andere om te reageren op verzoeken om bijstand, vragen of klachten. Afhankelijk van de geldende wetgeving kunnen we op verschillende manieren met u communiceren, waaronder per post, e-mail, telefoon en/of sms. 
 • Administratie. We gebruiken uw informatie voor administratieve doeleinden, waaronder het beheer van onze inventaris; om ons te helpen een beter inzicht te krijgen in de toegang tot en het gebruik van onze Allegion Applications; om informatie en rapporten te verstrekken aan investeerders, potentiële partners, dienstverleners, toezichthouders en anderen; om veiligheid, anti-piraterij, fraudepreventie en andere diensten die zijn ontworpen om onze klanten, gebruikers, verkopers, ons en het grote publiek te beschermen te implementeren en te onderhouden; om dit Beleid, onze Voorwaarden en andere beleidsregels af te dwingen. 
 • Werving en talentmanagement. We gebruiken uw informatie om uw sollicitatie te verwerken en te beoordelen wanneer u bij Allegion solliciteert op een functie. Met uw toestemming kunnen we u mededelingen sturen over carrièremogelijkheden of uw gegevens gebruiken voor wervingsevenementen.
 • Onderzoek en ontwikkeling. We gebruiken uw informatie voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden, inclusief om onze Allegion Applications, applicaties, producten, services en klantervaring te verbeteren; om de demografie van onze klanten en gebruikers te begrijpen; en voor andere onderzoeks- en analytische doeleinden, waaronder analyses van verkoopgeschiedenis. 
 • Wettelijke naleving. We gebruiken uw informatie om te voldoen aan de geldende wettelijke verplichtingen en om de overheid en wetshandhavingsinstanties of toezichthouders bij te staan, om te voldoen aan de wet, een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of een ander juridisch proces, bijvoorbeeld als reactie op een dagvaarding of een ander wettig verzoek van de overheid of wanneer we op een andere manier door de wet verplicht of geautoriseerd zijn om dit te doen. 
 • Om ons en anderen te beschermen. We gebruiken uw informatie wanneer we denken dat het nodig is om illegale activiteiten, verdenkingen van fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de veiligheid van een persoon of schendingen van onze voorwaarden of dit beleid te onderzoeken, te voorkomen of er actie tegen te ondernemen.
 • Marketing. Wij gebruiken uw gegevens indien wettelijk verplicht, voor zover is wettelijk toegestaan, of met uw toestemming (indien wettelijk verplicht) voor marketing- en promotiedoeleinden, onder andere via e-mail. We kunnen uw informatie, zoals een e-mailadres, bijvoorbeeld gebruiken om nieuws en nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen en promoties te sturen, of om op een andere manier contact met u op te nemen over producten, diensten of informatie waarvan we denken dat die u kan interesseren. We kunnen uw gegevens ook gebruiken om ons te helpen bij het adverteren van onze diensten op websites van derden of via andere locaties.  
 • Zakelijke overdrachten. Wij kunnen uw informatie bekendmaken in verband met, onder meer tijdens onderhandelingen over, een overname of fusie, verkoop of overdracht van een bedrijfsonderdeel of activa, een faillissementsprocedure, of als onderdeel van een andere soortgelijke bedrijfsoverdracht.

De rechtsgrond voor een dergelijke verwerking is - afhankelijk van het specifieke geval - ofwel uw toestemming ofwel ons rechtmatige belang.

5. Openbaarmaking/receptanten van uw informatie

Wij kunnen uw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, als volgt openbaar maken:

 • Gebruikers van al onze Allegion Applications. Alle informatie die u op discussieforums of andere openbare delen van onze Allegion Applications plaatst, kan beschikbaar zijn voor alle andere gebruikers van onze Allegion Applications en kan openbaar zijn bij plaatsing.
 • Filialen en dochterondernemingen. Wij kunnen uw informatie bekendmaken aan alle huidige of toekomstige filialen of dochterondernemingen, voor de doeleinden die hierboven onder Gebruik van persoonsgegevens zijn beschreven. Afhankelijk van de wettelijke vereisten kunnen we uw informatie bijvoorbeeld delen met een van onze Amerikaanse entiteiten voor opslagdoeleinden.
 • Dienstverleners. Wij kunnen persoonsgegevens bekendmaken aan externe leveranciers, dienstverleners, aannemers of agenten om hen in staat te stellen namens ons functies uit te voeren. Deze dienstverleners kunnen ons bijvoorbeeld helpen bij het beheer van onze Allegion Applications of bij het leveren van informatieve of marketingcontent. Zie hieronder het gedeelte met de titel "Internationale overdracht en offshore-opslag van persoonsgegevens" voor meer informatie over de landen waarin (of waaraan) wij uw persoonsgegevens mogen gebruiken, bekendmaken, verwerken, overdragen of opslaan.
 • Andere niet-gelieerde derden. Wij kunnen uw informatie bekendmaken aan niet-aangesloten derden, zoals groothandelaren, distributeurs, promotionele partners, dienstverleners en anderen met wie wij marketing of andere relaties hebben voor hun eigen marketingdoeleinden. Voor zover toegestaan door de wet of met uw toestemming, kunnen deze derden uw persoonsgegevens gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden, zoals het op de markt brengen van producten en diensten waarvan zij denken dat die voor u interessant zijn. Daarnaast kunnen wij uw gegevens aan derden verstrekken in verband met zakelijke overdrachten, als reactie op juridische processen en om ons en anderen te beschermen zoals verder beschreven in de paragraaf 4 (Gebruik van uw gegevens (Doeleinden)) hierboven. Allegion verkoopt geen persoonlijke informatie aan derden en zal dat ook niet doen. Allegion staat derden toe om persoonlijke informatie te verzamelen via de Allegion Applications en deelt persoonlijke informatie met derden voor de hierboven beschreven zakelijke doeleinden.
 • Geaggregeerde en geanonimiseerde informatie. We kunnen geaggregeerde of geanonimiseerde informatie over u vrijgeven aan derden voor marketing-, reclame-, onderzoeks- of soortgelijke doeleinden.
 • U hebt ingestemd met We kunnen de persoonlijke informatie die we van u verzamelen ook openbaar maken als u mogelijk toestemming hebt gegeven voor de openbaarmaking.

6. Cookies en traceermechanismen

Wij en onze serviceproviders gebruiken cookies, trackingpixels en andere traceermechanismen om informatie bij te houden over uw gebruik van onze Allegion Applications en de applicaties en services die beschikbaar zijn via onze Allegion Applications. Wij of onze dienstverleners kunnen deze informatie combineren met andere informatie die wij over u hebben ontvangen.

Cookies. Een cookie is een tekstuele reeks informatie die een website naar het cookiebestand van de browser op de harde schijf van een computer stuurt, zodat het de gebruiker kan onthouden en informatie kan opslaan. Een cookie bevat meestal de naam van het domein waar de cookie vandaan komt, de 'levensduur' van de cookie en een waarde, meestal een willekeurig gegenereerd uniek nummer. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u door onze Allegion Applications bladert en om onze Allegion Applications, producten en diensten te verbeteren. Wij gebruiken hoofdzakelijk cookies voor de volgende doeleinden:

 • Waar ze essentieel zijn om onze Allegion Applications te laten werken. De wettelijke basis voor het gebruik van deze cookies is ons legitiem belang om ervoor te zorgen dat onze Allegion Applocations zo zijn opgezet dat ze onze gebruikers basisfuncties bieden. Dit helpt ons om onze Allegion Applications te promoten en concurrerend te blijven.
 • Het samenstellen van anonieme, geaggregeerde statistieken die ons helpen te begrijpen hoe gebruikers onze Allegion Applications gebruiken en ons helpen de structuur en werking van onze Allegion Applications te verbeteren. De verwerking van persoonsgegevens via deze cookies is onderworpen aan uw toestemming.

Duidelijke GIF's, pixeltags en andere technologieën. Duidelijke GIF's zijn kleine afbeeldingen met een unieke identificatie, vergelijkbaar met de functie van cookies, die onzichtbaar op webpagina's zijn ingebed. Wij of onze serviceproviders kunnen duidelijke GIF's (ook bekend als webbakens, webbugs of pixeltags) gebruiken in verband met onze Allegion Applications om de activiteiten van gebruikers van onze Allegion Applications te volgen, ons te helpen inhoud te beheren en statistieken op te stellen over het gebruik van onze Allegion Applications. Wij of onze serviceproviders kunnen ook duidelijke GIF's in HTML-mails naar onze gebruikers gebruiken, om ons te helpen bij het bijhouden van de respons op e-mails, om te identificeren wanneer onze e-mails worden bekeken en om bij te houden of onze e-mails worden doorgestuurd.  Uw toestemming is de juridische basis voor het gebruik van deze technologieën.

Analyse van derden. We gebruiken geautomatiseerde apparaten en applicaties om het gebruik van onze Allegion Applications, applicaties en diensten te evalueren. We gebruiken deze tools om onze diensten, prestaties en gebruikerservaringen te verbeteren. Deze apparaten en applicaties kunnen gebruik maken van cookies en andere traceertechnologieën om hun diensten uit te voeren.

Zie ons Cookiebeleid voor aanvullende informatie over ons gebruik van cookies, uw mogelijkheid om cookies te accepteren/weigeren en gerelateerde informatie.

7. Niet bijhouden van informatieverstrekking

Momenteel herkennen onze systemen geen browser-niet-volgverzoeken. U kunt bepaalde tracering uitschakelen zoals hierboven besproken in onze sectie over cookies en traceermechanismen (bijv. door cookies uit te schakelen). Raadpleeg deze bron voor meer informatie over de ‘niet volg'-signalen.

8. Links van derden

Onze Allegion Applications kunnen links bevatten naar websites van derden. De toegang tot en het gebruik van dergelijke gelinkte websites valt niet onder dit beleid, maar onder het privacybeleid van die websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy-, veiligheids- en informatiepraktijken van dergelijke websites van derden.

9. Internationale overdracht en offshore-opslag van persoonsgegevens

Wij kunnen informatie, inclusief persoonsgegevens, gebruiken, bekendmaken, verwerken, overdragen of opslaan buiten het land waar deze is verzameld, zoals in de Verenigde Staten en andere landen, die mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens garanderen als het land waar u woont.

Daarnaast zijn er situaties waarin persoonsgegevens worden doorgegeven aan externe dienstverleners (in de Verenigde Staten en/of andere landen, waaronder landen waar Allegion actief is of als kantoor) om diensten voor Allegion te leveren, zoals de verwerking van betalingen en webhosting en andere diensten die wettelijk verplicht zijn. Allegion maakt gebruik van externe dienstverleners om persoonsgegevens te verwerken voor service- en administratieve doeleinden. Dergelijke dienstverleners zijn gevestigd in de Verenigde Staten en andere locaties waar Allegion zaken doet. Wanneer Allegion een ander bedrijf behoudt om een dergelijke functie uit te voeren, is deze derde partij verplicht om de persoonsgegevens te beschermen en is zij niet bevoegd om de persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

De landen waarin wij uw informatie kunnen gebruiken, vrijgeven, verwerken, overdragen of opslaan zijn waarschijnlijk Australië, Oostenrijk, België, Canada, Chili, China, Colombia, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hongkong, India, Ierland, Italië, Maleisië, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Panama, Polen, Rusland, Singapore, Zuid-Korea, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, de VAE, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Met betrekking tot ingezetenen van de EU: uw persoonsgegevens worden alleen buiten de EU of de Europese Economische Ruimte doorgegeven als aan de andere voorwaarden voor een dergelijke doorgifte in het kader van de GDPR is voldaan (bv. ondertekening van de standaardcontracten van de EU met de dienstverlener(s) op grond van artikel 3, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 1408/71). 46 (2) c) GDPR).

10. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens in elektronisch formaat opslaan. We hebben passende maatregelen genomen om de persoonlijke gegevens die we verzamelen te beschermen tegen schade, misbruik, interferentie, verlies, wijziging, vernietiging, onbevoegd of per ongeluk gebruik, wijziging, openbaarmaking, toegang of verwerking, en andere onwettige vormen van verwerking van gegevens. Wees u er echter van bewust dat geen enkele maatregel op het gebied van gegevensbeveiliging 100% veiligheid kan garanderen. Hoewel we de veiligheid van de Allegion Applications bewaken en handhaven, garanderen we niet dat de Allegion Applications, producten of diensten ondoordringbaar zijn om aan te vallen of dat het gebruik van de Allegion NaturallySpeakingstoepassingen of producten of diensten ononderbroken of veilig zal zijn. Bovendien is de informatie die u via het internet verstuurt, ook via e-mail of sms, niet door ons beveiligd en is deze inherent kwetsbaar voor aanvallen of onderscheppingen.

11. Bewaring van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang wij daar een redelijke juridische of commerciële behoefte aan hebben, waarna wij deze met behulp van de op dat moment beschikbare veilige vernietigingsmiddelen, zullen vernietigen. Persoonsgegevens die verzameld zijn voor wervingsdoeleinden, worden overeenkomstig de geldende wetgeving gedurende een passende periode bewaard, tenzij u wordt aangenomen. In dat geval wordt een deel van deze informatie opgeslagen in uw personeelsdossier.

12. Uw rechten en keuzes

 • Uw rechten. U verstrekt ons vrijwillig uw persoonlijke gegevens. Afhankelijk van uw rechtsgebied kunt u op elk moment het recht hebben om te weten te komen of Allegion persoonsgegevens over u verwerkt, om informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die Allegion over u heeft; om te weten te komen wat het doel van de verwerking is en om te controleren of de gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het oorspronkelijke doel, om te verzoeken dat we het gebruik van uw persoonsgegevens beperken of het gebruik of de openbaarmaking van uw persoonsgegevens stoppen; om te verzoeken dat we uw persoonsgegevens bijwerken, wijzigen of verwijderen; om te weten aan welke derden uw persoonsgegevens zijn overgedragen, om derden te verzoeken op de hoogte te worden gesteld van elke rectificatie, bijwerking, verwijdering, om bezwaar te maken tegen het optreden van elk resultaat dat in uw nadeel is door middel van een analyse van persoonsgegevens die uitsluitend via geautomatiseerde systemen wordt uitgevoerd, om de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens of om schadevergoeding wegens onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens te vragen en om elke eerder gegeven toestemming met betrekking tot uw persoonsgegevens in te trekken; gebruikmakend van de onderstaande contactgegevens. Inwoners van de EU hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, die wij baseren op ons legitieme belang, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Meer informatie over onze gegevensverwerking en de wettelijke basis waarop deze is gebaseerd, vindt u in hoofdstuk 4 hierboven. Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende redenen kunnen aantonen voor de verwerking die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de handhaving, de uitoefening of de verdediging van wettelijke aanspraken. U kunt dergelijke verzoeken indienen door hier een verzoek in te dienen. Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen, nemen wij contact met u op om uw verzoek te verifiëren. U kunt het recht hebben om, in overeenstemming met de geldende wetgeving, een verzoek in te dienen via een gevolmachtigd agent. Om een gevolmachtigde agent aan te wijzen om uw rechten en keuzes namens u uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar dataprivacy@allegion.com. Allegion zal binnen een redelijk termijn op uw verzoek reageren, tenzij u schriftelijk door ons op de hoogte wordt gesteld van het tegendeel. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het aanvragen van toegang tot uw persoonlijke gegevens, maar we kunnen u wel vragen om redelijke kosten te betalen voor het verlenen van toegang, bijvoorbeeld voor het maken van fotokopieën of portokosten. In sommige gevallen zijn wij niet verplicht om u toegang te geven tot uw persoonlijke gegevens. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren accuraat, up-to-date en volledig blijven.
 • Uw keuzes. U kunt er altijd voor kiezen om geen informatie te verstrekken, ook al kan het nodig zijn om van bepaalde diensten gebruik te maken.
 • Het uitschakelen van cookies. Bekijk ons Cookiebeleid voor meer informatie over het blokkeren of uitschakelen van cookies.
 • Marketingcommunicatie inschakelen. We kunnen u vragen om u aan te melden voor het ontvangen van marketingcommunicatie als uw opt-in toestemming is vereist onder de geldende wetgeving. Als uw opt-in toestemming niet vereist is onder de geldende wetgeving, zullen we niet om uw opt-in toestemming vragen, maar u hebt wel het recht om u af te melden zoals hieronder uiteengezet.
 • Marketingcommunicatie uitschakelen. Wij kunnen u promotionele e-mailberichten sturen als u informatie van ons wenst te ontvangen. U kunt verzoeken om geen promotionele e-mailberichten meer te ontvangen door de link in de e-mail zelf te gebruiken. Houd er rekening mee dat als u zich afmeldt voor het ontvangen van e-mailmarketingcommunicatie van ons, wij met u kunnen blijven communiceren voor andere doeleinden (bijvoorbeeld om te reageren op uw vragen of voor service-gerelateerde doeleinden). U kunt zich anders afmelden voor het ontvangen van marketingcommunicatie door contact met ons op te nemen op de postadressen die worden vermeld in de sectie Contact hieronder.
 • Verzoek om ARCO-rechten (alleen van toepassing wanneer de Mexicaanse federale wet op de bescherming van persoonsgegevens door particuliere partijen van toepassing is)

Zolang uw relatie met ons bestaat, heeft u de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat al uw gegevens up-to-date zijn. Om de ARCO-rechten (toegang, rectificatie, annulering en oppositie) uit te oefenen, zoals uiteengezet in de Mexicaanse federale wet op de bescherming van persoonsgegevens die door particuliere partijen (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares) worden bijgehouden, kunt u te allen tijde contact opnemen met de privacyofficer om informatie op te vragen over de behandeling die aan uw gegevens wordt gegeven op het volgende e-mailadres: dataprivacy@allegion.com.

Als u een ARCO-recht uitoefent, moet u een verzoek indienen, dat ten minste de volgende informatie moet bevatten: (i) volledige naam en e-mail of woonplaats om u te informeren over het antwoord op uw verzoek; (ii) de documenten waaruit uw identiteit blijkt of, in voorkomend geval, de wettelijke vertegenwoordiging; (iii) een duidelijke beschrijving van de persoonsgegevens ten aanzien waarvan u een van de bovengenoemde rechten wilt uitoefenen; en (iv) elk ander element of document dat de lokalisering van de persoonsgegevens vergemakkelijkt. Uw verzoek zal binnen de wettelijk toegestane termijn worden beantwoord en wij zullen u op de hoogte stellen als hetzelfde gebeurt via de e-mail of het adres dat u ons voor deze doeleinden hebt opgegeven.

Wij zullen u informeren als uw verzoek binnen de volgende 20 (twintig) werkdagen per e-mail of schriftelijk wordt ingediend, maar als het nodig is, kan er om aanvullende informatie worden gevraagd. In geval van een eventuele doorstart zullen wij uw aanvraag binnen een termijn van 15 (vijftien) werkdagen na de vorige termijn beantwoorden.

U kunt de toestemming die u ons heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Het is echter belangrijk dat u er rekening mee houdt dat wij niet in alle gevallen in staat zullen zijn om uw verzoek te beantwoorden of het gebruik ervan onmiddellijk af te sluiten, aangezien het mogelijk is dat wij als gevolg van een wettelijke verplichting verplicht zullen zijn om met uw persoonlijke gegevens te blijven omgaan. Om uw toestemming in te trekken, moet u uw verzoek naar het volgende e-mailadres sturen: dataprivacy@allegion.com.

13. Speciale informatie voor Californische consumenten

Ingezetenen van Californië kunnen vragen om een lijst van bepaalde derde partijen waaraan wij bepaalde persoonsgegevens hebben verstrekt voor hun eigen marketingdoeleinden. U mag één aanvraag per kalenderjaar doen. Bevestig in uw verzoek dat u een inwoner van Californië bent en geef een actueel adres in Californië op voor uw antwoord. U kunt deze informatie schriftelijk aanvragen door contact met ons op te nemen met behulp van de informatie in de onderstaande sectie Contact. Geef ons tot dertig (30) dagen de tijd om te reageren.

14. Wijzigingen in dit Beleid

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen, dus controleer het regelmatig. We zullen eventuele wijzigingen in dit beleid op de Allegion Applications plaatsen. Als we wijzigingen in dit beleid aanbrengen die een wezenlijke invloed hebben op onze praktijken met betrekking tot de persoonlijke gegevens die we eerder over u hebben verzameld, zullen we trachten u van tevoren van een dergelijke wijziging op de hoogte te stellen door de wijziging te markeren op de Allegion Applications of door u een e-mail te sturen. Uw voortgezette gebruik van onze Allegion Applications of de gerelateerde toepassingen, diensten of uw verstrekking van verdere informatie naar aanleiding van de wijziging in dit beleid, vormt uw acceptatie van ons herziene beleid. U kunt een kopie van ons huidige beleid verkrijgen door contact met ons op te nemen.

15. Contacteer ons

Neem contact met ons op via dataprivacy@allegion.com als u vragen of zorgen hebt over dit beleid, de persoonlijke gegevens die we over u hebben, hulp nodig hebt bij het beheren van uw keuzes, of andere vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot onze privacypraktijken. De berichten die u ons stuurt, worden overgebracht naar en beoordeeld in de Verenigde Staten. Ingezetenen van Californië kunnen verzoeken indienen om hun rechten onder de California Consumer Privacy Act uit te oefenen door gebruik te maken van dit webformulier of ons te bellen op 1-877-671-7011.

Indien uw persoonsgegevens onder de bevoegdheid van de Office of the Australian Information Commissioner vallen en u zich nog steeds zorgen maakt over de manier waarop eventuele privacykwesties zijn behandeld, kunt u zich tot een onafhankelijke adviseur wenden of contact opnemen met de Office of the Australian Information Commissioner (www.oaic.gov.au) voor advies over eventueel beschikbare alternatieve maatregelen. Als u zich nog steeds zorgen maakt over de manier waarop eventuele privacykwesties zijn behandeld, kunt u een onafhankelijke adviseur benaderen of contact opnemen met het Office of the Australian Information Commissioner (www.oaic.gov.au) voor advies over de alternatieve mogelijkheden die er zijn.

 

Aanvullende Rechten (vanaf 25 mei 2018)

Vanaf 25 mei 2018 hebt u met betrekking tot de persoonsgegevens die onder de General Data Protection Regulation (Algemene verordening inzake gegevensbescherming) van de Europese Unie vallen, ook de volgende rechten:

 • Gegevensoverdraagbaarheid - voor zover wij ervan uitgaan dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u op juridische gronden een partij bent, en dat persoonsgegevens automatisch worden verwerkt, hebt u het recht om alle persoonsgegevens die u aan het Allegion hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en ook om van ons te eisen dat wij ze aan een andere controleur doorgeven wanneer dit technisch mogelijk is
 • Recht op beperking van de verwerking - u hebt het recht om onze verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken wanneer:
  • u de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens betwist totdat wij voldoende maatregelen hebben genomen om deze te corrigeren of te verifiëren;
  • de verwerking onrechtmatig is, maar u niet wilt dat wij de gegevens wissen;
  • wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar u ze nodig heeft voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen; of
  • u bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking op grond van gerechtvaardigde belangen (zie hieronder) in afwachting van de verificatie of Allegion dwingende gerechtvaardigde redenen heeft om de verwerking voort te zetten.

Wanneer persoonlijke gegevens op deze manier aan beperkingen onderhevig zijn, zullen wij deze alleen verwerken met uw toestemming of voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

 • Het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking die gerechtvaardigd is op grond van legitieme belangen - voor zover we ons beroepen op legitieme belangen om gegevens te verwerken, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking, en we moeten een dergelijke verwerking stopzetten, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer we de gegevens moeten verwerken voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van wettelijke aanspraken. Normaal gesproken, wanneer we vertrouwen op legitieme belangen als basis voor de verwerking, zijn we van mening dat we dergelijke dwingende legitieme gronden kunnen aantonen, maar we zullen elk geval op individuele basis in overweging nemen.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u verblijft, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de algemene verordening inzake gegevensbescherming van de Europese Unie.

Voor meer informatie met betrekking op uw rechten of hoe u uw recht kunt uitoefenen, kunt u contact opnemen met dataprivacy@allegion.com.