• Media
 • Supplier Portal
 • Locations
 • Contact Us

Allegion policy om externt dataskydd

SEKRETESSPOLICY

Ikraftträdandedatum20 maj 2020

I denna integritetspolicy beskriver vi den personliga information som Allegion Plc, samt våra dotterbolag och gruppföretag (tillsammans kallat "Allegion," "vi" eller "oss") samlar in, och vår användning, vårt avslöjande och vår överföring av denna information. Om du vill ha en lista över Allegion-enheter som kontrollerar eller behandlar din personliga information kan du kontakta oss via e-postadress: dataprivacy@allegion.com.

Denna integritetspolicy täcker all den information som vi samlar in från dig via Allegions webbportal, mobilapplikationer och via våra relaterade onlineapplikationer och tjänster som denna integritetspolicy är publicerad på (kollektivt kallat "Allegion-applikationer"). Allegions applikationer drivs av Schlage Lock Company, LLC som har följande adress: 11819 N. Pennsylvania Street Carmel, IN 46032, U.S.A.. Turkiets invånare har följande kontaktperson när det gäller personlig information: ALLEGION EMNIYET VE GUVENLIK SISTEMLERI SANAYI ANONIM SIRKETI på följande adress: D-100 KARAYOLU 9.KM.ŞAZİYE KÖYÜ DÜZCE. Allegions applikationer drivs av Schlage Lock Company LLC i USA, om inte annat anges i sidfoten på Allegion-applikationen. Se internationell överföring och offshore-lagring av personuppgifter för ytterligare information.

När du lämnar in din personliga information till oss genom Allegion-applikationerna godkänner du denna integritetspolicy och bekräftar att du är 21 år eller äldre. Din information, inklusive dina personuppgifter, kommer att samlas in, användas, behandlas, överföras, lagras och avslöjas på det sätt som beskrivs i denna policy. 

1. Innehållsförteckning

Typ av information vi samlar in

Minderåriga

Användningen av din information

Utlämnande av din information

Cookies och spårningsmekanismer

Ej spårningsbar

Länkar till tredje parter

Internationell överföring och offshore-lagring av personuppgifter

Din personliga informations säkerhet

Lagring av din personliga information

Dina rättigheter och dina val

Specifik information för kaliforniska invånare

Ändringar på denna policy

Kontakta oss

2. Typ av information vi samlar in

Vi samlar in information direkt från dig, och även automatiskt när du använder Allegion-applikationerna. I den utsträckning som det är lagligt, eller med ditt samtycke, kan vi kombinera all den information som vi samlar in om dig från olika källor.

Information som vi samlar in direkt från dig. Vi samlar in information från dig när du registrerar dig för åtkomst till Allegion-applikationerna, anger eller uppdaterar din kontoinformation (inklusive din användarprofil) i Allegion-applikationerna, ansöker om arbete hos oss eller registrerar dig på vår plattform för talanghantering, ber om information från oss, kontaktar oss eller när du på något annat sätt använder våra produkter och tjänster via Allegion-applikationerna. Informationen som vi samlar in varierar beroende på din interaktion med oss och kan omfatta, men är inte begränsad till, identifierare som ditt namn, din postadress, ditt telefonnummer, ditt faxnummer, din e-postadress samt kommersiell information som din faktureringsadress, din transaktions- och betalningsinformation (inklusive finansiella kontonummer eller kredit- eller betalkortsnummer) och din köphistorik. Vi samlar också in annan information som du kan välja att lämna in till oss (t.ex. registreringsinformation om du registrerar dig för ett av våra utbildningsprogram eller vårt nyhetsbrev My Allegion News, exempelvis användarnamn och lösenord, ritningar eller designinnehåll om du interagerar med en av våra produkter eller samarbetsapplikationer, information som du tillhandahåller vid deltagande i diskussionsforum,yrkes-/anställningsrelaterad information som arbetsuppgifter eller information som du tillhandahåller när du ansöker om arbete hos oss eller när du anmäler intresse för att ta emot information om karriärmöjligheter hos Allegion) via Allegion-applikationerna.

Om du väljer att inte lämna in någon personlig information är det möjligt att du inte kan använda Allegions applikationer och erbjudanden (t.ex. tillgång till information, marknadsföring eller samarbetsrelaterat innehåll).

Information vi samlar in när du besöker våra Allegion-applikationer. Den information vi automatiskt samlar in när du besöker våra Allegion-applikationer inkluderar men är inte begränsat till: ditt domännamn; din enhetstyp, din webbläsartyp, ditt operativsystem, dina söktermer, din övriga användningsinformation (inklusive webbsökande, surfning och klickdata för att bestämma vilka webbsidor som visas och länkar som klickas på), din geolocation, din Internet-protokoll ("IP") -adress, datum, tid och hur länge du använde Allegion-applikationerna (eller våra andra applikationer och tjänster), samt den hänvisande URL-adressen, sökmotorn eller webbsidan som ledde dig till våra Allegion-applikationer. Den rättsliga grunden för behandlingen av din personliga information är i vårt legitima intresse. Den hjälper oss att säkerställa stabiliteten och säkerheten i Allegions applikationer, vilket också är tekniskt nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda dig dessa tjänster.

Information vi samlar in via cookies när du besöker våra Allegion-applikationer: Om du vill ha mer information om den personliga information som vi samlar in via cookies, webbläsare och annan teknik när du besöker våra Allegion-applikationer eller använder våra relaterade tjänster, kan du läsa avsnittet "Cookies och spårningsmekanismer" nedan.

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag eller med hjälp av ditt samtycke, kan vi kombinera den information vi samlat in gällande dig med information från tredje parter. Denna information kan komma från våra leverantörer som hjälper oss att erbjuda dig vissa specifika tjänster. Se cookies och spårningsmekanismer nedan för mer information.

3. Minderåriga

Lämna inte in någon typ av information om du är under 18 års ålder. Våra Allegion-applikationer riktar sig inte mot barn, och vi hanterar inte barns personliga uppgifter medvetet. Vi tar inte något ansvar för personlig information som skickats in i strid mot denna klausul (i den utsträckning som tillåts enligt relevanta lagar, och utan att begränsa andra bestämmelser i denna integritetspolicy).

4. Användningen av din personliga information (våra syften)

Vi använder din information, inklusive din personliga information, i följande syfte:

 • För att kunna erbjuda dig våra applikationer, produkter och tjänster. Vi använder din information för att erbjuda dig våra applikationer, produkter och tjänster, för att ta emot, verifiera, bearbeta och leverera dina beställningar och returer, för att erbjuda dig garanti, teknisk support eller andra liknande tjänster samt för att kunna underhålla ditt kundkonto.
 • För leverantörshantering. Vi använder din information för att upprätta och upprätthålla leverantörskonton, ge dig tillgång till de begärda produkterna och tjänsterna och vidta andra åtgärder för att främja leverantörshanteringen. Informationen som vi samlar in från våra leverantörer används också för de syften som anges i detta avsnitt.
 • Kundtjänst. Vi använder din information för kundtjänständamål. Detta inkluderar garanti, teknisk support och andra liknande tjänster, t.ex. för att kunna generera, uppdatera och rapportera din orderstatus och historik samt för att kunna svara på dina förfrågningar.
 • Kommunikation. Vi använder din information för att kunna kommunicera med dig, t.ex. för att kunna svara på dina förfrågningar och hantera dina klagomål. Med förbehåll för tillämplig lag kan vi kommunicera med dig på olika sätt, inklusive post, e-post, telefon och / eller textmeddelande. 
 • Administration. Vi använder din information för administrativa ändamål, t.ex. för att hantera vårt lager; för att hjälpa oss att bättre förstå din åtkomst och användning av våra Allegion-applikationer; för att tillhandahålla information och rapporter till investerare, potentiella partners, tjänsteleverantörer, tillsynsmyndigheter och andra parter; för att implementera och upprätthålla vår säkerhet och undvika piratkopiering, förebygga bedrägerier och andra tjänster som är utformade för att skydda våra kunder, användare, leverantörer, oss själva samt allmänheten samt för att upprätthålla denna policy, våra villkor och andra policyer. 
 • Rekrytering och talanghantering. Vi använder din information för att administrera och utvärdera dina ansökan om arbete hos Allegion. Med ditt samtycke kan vi skicka meddelanden till dig gällande karriärmöjligheter eller använda din information i samband med rekryteringsevenemang.
 • Forskning och utveckling. Vi använder din information för forsknings- och utvecklingsändamål, t.ex. för att förbättra våra Allegion-applikationer, produkter, tjänster och kundupplevelser; förstå vår kund- och användardemografi; och för andra forsknings- och analysändamål, inklusive analys av vår försäljningshistorik. 
 • Regelefterlevnad. Vi använder din information för att uppfylla gällande lagliga skyldigheter, samt för att hjälpa myndigheter och brottsbekämpande myndigheter eller tillsynsmyndigheter att utföra ett rättsligt förfarande, ett domstolsbeslut eller en annan rättslig process, till exempel som svar på en stämning eller en annan typ av laglig statlig begäran, eller där vi på annat sätt är skyldiga eller bemyndigade enligt lag att göra det. 
 • För att skydda oss och andra. Vi använder din information där vi anser att det är nödvändigt för att utreda, förebygga eller vidta åtgärder i samband med olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri, situationer som innebär potentiella hot för en individs säkerhet eller för att utreda ett brott mot ett av våra villkor eller denna policy.
 • Marknadsföring. Vi använder din information där det krävs enligt lag, i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag eller med ditt samtycke (om det krävs enligt lag) för marknadsföringsändamål (inklusive e-postmeddelanden). Vi kan använda din information, till exempel din e-postadress, för att skicka nyhetsbrev, specialerbjudanden och kampanjer, för att kontakta dig gällande produkter och tjänster, eller för att ge dig övrig information som vi tror du kan vara intresserad av. Vi kan också använda din information för att hjälpa oss att marknadsföra våra tjänster på tredje parters webbplatser eller genom andra arenor.  
 • Företagsöverföringar. Vi kan lämna ut din information i samband med, inklusive under förhandlingar om, ett förvärv eller en fusion, en försäljning eller en överföring av en affärsenhet eller tillgångar, ett konkursförfarande eller som en del av någon annan liknande affärsöverföring.

Den rättsliga grunden för denna typ av behandling är - beroende på det specifika fallet - antingen ditt samtycke eller vårt berättigade intresse.

5. Utlämning / mottagande av din information

Vi kan lämna ut din information, inklusive din personliga information, enligt följande:

 • Användare av våra Allegion-applikationer. All information som du skickar till oss via diskussionsforum eller andra offentliga plattformar i våra Allegion-applikationer kan bli tillgänglig för alla andra användare av våra Allegion-applikationer. Denna information kan också bli offentligt tillgänglig.
 • Dotterbolag och gruppföretag. Vi kan lämna ut din information till alla nuvarande eller framtida dotterbolag eller gruppföretag i enlighet med de syften som beskrivs ovan under avsnittet Användning av din personliga information. I enlighet med gällande lagar kan vi till exempel dela din information med en av våra amerikanska företag för lagringsändamål.
 • Tjänsteleverantörer. Vi kan offentliggöra din personliga information till våra tredjepartsleverantörer, tjänsteleverantörer, entreprenörer eller agenter för att göra det möjligt för dem att utföra sina funktioner. Dessa tjänsteleverantörer kan till exempel hjälpa oss att administrera våra Allegion-applikationer eller tillhandahålla informationsmaterial eller marknadsföringsmaterial. Läs avsnittet med titeln "Internationell överföring och offshore-lagring av din personliga information" nedan för mer information om de länder där vi kan använda, lämna ut, bearbeta, överföra eller lagra din personliga information.
 • Övriga icke-anslutna tredje parter. Vi kan lämna ut din information till icke-anslutna tredje parter, till exempel grossister, distributörer, kampanjpartners, tjänsteleverantörer och andra som vi har marknadsförings-samarbeten med, eller andra partners som vi har relationer med för deras egna marknadsföringsändamål. I den utsträckning som det är tillåtet enligt gällande lag eller med ditt samtycke, kan dessa tredje parter använda din personliga information för sina egna marknadsföringsändamål, till exempel för att marknadsföra produkter och tjänster som de tror skulle vara av intresse. Dessutom kan vi lämna ut din information till tredje parter i samband med överföringar av företag, som svar på juridiska processer och för att skydda oss och andra. Detta beskrivs i detalj i avsnitt 4 (Användning av din personliga information (Syften)) ovan. Allegion säljer inte och kommer inte att sälja din personliga information till tredje parter. Allegion tillåter tredje parter att samla in personlig information genom Allegions applikationer, och delar även personlig information med tredje parter för de affärsändamål som beskrivs ovan.
 • Aggregerad och anonymiserad information. Vi kan lämna ut din aggregerade eller anonymiserade information till tredje parter, för syften som marknadsföring, reklam och forskning.
 • Du har godkänt. Vi kan också avslöja den personliga information som vi samlar in från dig om du har godkänt utlämnandet.

6. Cookies och spårningsmekanismer

Vi och våra tjänsteleverantörer använder cookies, spårningspixlar och andra spårningsmekanismer för att spåra information om din användning av våra Allegion-applikationer, och de applikationer och tjänster som finns tillgängliga genom våra Allegion-applikationer. Vi och våra tjänsteleverantörer kan kombinera denna information med annan information vi håller gällande dig.

Cookies. En cookie är en textinformationslinje. Webbplatsen överför denna informationslinje till webbläsarens cookie-fil på datorns hårddisk så att den kan komma ihåg användaren och lagra informationen. En cookie innehåller vanligtvis namnet på den domän som kakan har kommit från, cookiens "livstid" och ett värde, vanligtvis ett slumpmässigt genererat unikt nummer. Den hjälper oss att ge dig en bra användarupplevelse när du bläddrar bland våra Allegion-applikationer, och den förbättrar även våra Allegion-applikationer, produkter och tjänster. Vi använder cookies för följande ändamål:

 • Om de krävs för att få våra Allegion-applikationer att fungera på ett korrekt sätt. Den rättsliga grunden för användningen av dessa Cookies är vårt legitima intresse att säkerställa att våra Allegion-applikationer ställs in på ett sätt som ger användaren alla de grundläggande funktionerna som krävs. Detta hjälper oss att marknadsföra våra Allegion-applikationer och förbli konkurrenskraftiga.
 • Att sammanställa anonym, aggregerad statistik som hjälper oss att förstå hur våra användare använder våra Allegion-applikationer, och för att hjälpa oss att förbättra strukturen och funktionen i våra Allegion-applikationer. Behandlingen av din personliga information genom dessa Cookies sker endast under förutsättningen att du samtycker.

Clear GIFs, pixeltaggar och annan teknik. Clear GIFs är en liten grafik med en unik identifierare. Den fungerar ungefär som en Cookie, och den är osynligt inbäddad på olika webbsidor. Vi och våra tjänsteleverantörer kan använda Clear GIF:s (även kallade som webb-beacons, webbbuggar eller pixeltaggar) i samband med våra Allegion-applikationer för att spåra aktiviteterna bland våra användare när de använder våra Allegion-applikationer. Detta hjälper oss att hantera innehållet och sammanställa statistik om användningen av våra Allegion-applikationer. Vi och våra tjänsteleverantörer kan också använda clear GIF:s i HTML-e-postmeddelanden till våra användare, för att hjälpa oss att spåra e-postfrekvensen, identifiera när våra e-postmeddelanden visas och spåra om våra e-postmeddelanden vidarebefordras.  Den rättsliga grunden för användningen av denna teknik är ditt samtycke.

TredjepartsanalyserVi använder automatiserade enheter och applikationer för att utvärdera användningen av våra Allegion-applikationer och -tjänster. Vi använder dessa verktyg för att hjälpa oss förbättra våra tjänster, vår prestanda och våra användarupplevelser. Dessa enheter och applikationer kan använda cookies och annan spårningsteknik för att utföra sina tjänster.

Läs vår cookiepolicy för mer information om vår användning av cookies, hur du kan acceptera/tacka nej till cookies och annan relaterad information.

7. Ej spårningsbar

För närvarande känner våra system inte igen "spåra inte"-förfrågningar. Du kan inaktivera viss spårning som beskrivet ovan i avsnittet Cookies och spårningsmekanismer (t.ex. genom att inaktivera cookies) Om du vill veta mer om "spåra inte-förfrågningar", kan du läsa denna information.

8. Länkar till tredje parter

Våra Allegion-applikationer kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser. All åtkomst till och användning av sådana länkade webbplatser styrs inte av denna policy, utan styrs istället av den integritetspolicy som gäller för den specifika tredjepartswebbplatsen. Vi ansvarar inte för integriteten, säkerheten och informationshanteringen på dessa tredjepartswebbplatser.

9. Internationell överföring och offshore-lagring av personuppgifter

Vi kan använda, avslöja, lämna ut, överföra eller lagra information, inklusive din personliga information, utanför det land där informationen samlades in, till exempel till USA och andra länder. Det är inte säkert att dessa länder garanterar samma skyddsnivå som ditt hemland.

Ibland uppstår det situationer då din personliga information överförs till tredjepartsleverantörer (i USA och / eller andra länder, inklusive länder där Allegion arbetar eller har ett kontor), Dessa tredjepartsleverantörer behöver denna information för att kunna erbjuda sina tjänster till Allegion, t.ex. betalningstjänster och webbhantering, samt andra tjänster som krävs enligt lag. Allegion använder tredjepartsleverantörer för att bearbeta personlig information för tjänstrelaterade och administrativa ändamål. Dessa tjänsteleverantörer är belägna i USA och andra platser där Allegion bedriver sin verksamhet. När Allegion anställer ett annat företag för att utföra en funktion, så kommer den tredje parten vara tvungen att skydda din personliga information, och de kommer inte att ha behörighet att använda informationen i något annat syfte.

De länder som kan använda, visa, bearbeta, överföra eller lagra din information kommer sannolikt att vara Australien, Österrike, Belgien, Kanada, Chile, Kina, Colombia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Indien, Irland, Italien, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Nya Zeeland, Panama, Polen, Ryssland, Singapore, Sydkorea, Spanien , Sverige, Schweiz, Turkiet, Förenade Arabemiraten, Storbritannien och USA.

När det gäller invånare från EU: din personliga information överförs endast utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om de övriga villkoren för en sådan överföring är uppfyllda i enlighet med GDPR (t.ex. undertecknande av EU: s standardkontraktsbestämmelser med tjänsteleverantörerna enligt artikel. 46 (2) c) GDPR).

10. Din personliga informations säkerhet

Vi kan spara din personliga information i ett elektroniskt format. Vi har vidtagit rimliga åtgärder för att skydda den personliga information som vi samlat in mot skador, missbruk, störningar, förlust, förändring, förstörelse, obehörig eller oavsiktlig användning, modifiering, avslöjande, åtkomst eller andra olagliga former av databehandling. Observera dock att inga datasäkerhetsåtgärder kan garantera 100 % säkerhet. Medan vi övervakar och upprätthåller säkerheten för Allegions applikationer, så garanterar vi inte att Allegions applikationer, produkter eller tjänster är ogenomträngliga för attacker, eller att all användning av Allegion-applikationerna, produkterna samt tjänsterna kommer att vara oavbruten eller säker. Dessutom är information som du skickar över Internet, inklusive via e-post eller SMS, inte skyddad av oss och är sårbar för attack eller avlyssning.

11. Lagring av din personliga information

Vi kommer att behålla dina personliga information så länge vi har ett rimligt juridiskt eller kommersiellt behov av informationen. Efter detta kommer vi att förstöra informationen med hjälp av tillgängliga säkra förstöringsmedel. Personlig information som samlas in i rekryteringssyfte lagras under en rimlig tidsperiod i enlighet med tillämpliga lagar, såvida du inte är anställd, vilket innebär att denna information lagras i ditt anställningsregister.

12. Dina rättigheter och dina val

 • Dina rättigheter. Du tillhandahåller din personliga information till oss frivilligt. Beroende på din jurisdiktion, så håller du rätten att när som helst begära en av följande punkter: lära dig mer om Allegions hantering av din personliga information, begära information om de uppgifter som behandlas, få tillgång till den personliga information som Allegion håller gällande dig, lära dig syftet med behandlingen och att kontrollera om uppgifterna behandlas i enlighet med det ursprungliga syftet, begära att vi begränsar användningen av din personliga information eller avslutar användningen eller delningen av din personliga information, begära att vi uppdaterar, ändrar eller tar bort din personliga information, få tillgång till information om de tredje parter som din personliga information har överförts till, begära att dessa tredje parter ska informeras om eventuella rättelser, uppdateringar och borttagningar, motsätta dig mot förekomsten av ett resultat som är till nackdel på grund av analys genom automatiserade system, begära en överföring av din personliga information, begära ersättning för skador på grund av olaglig behandling av din personliga information och ångra ditt tidigare givna samtycke med avseende till din personliga information. Du kan kontakta oss på detaljerna som visas nedan. Invånare inom EU har rätt att invända mot behandlingen av deras personliga information, som vi baserar på vårt berättigade intresse, av skäl som härrör från din specifika situation. Mer information om vår databehandlingsverksamhet och den rättsliga grund vi använder kan läsas i avsnitt 4 ovan. Om du lämnar in en invändning, så kommer vi inte längre att behandla din personliga information, såvida vi inte kan bevisa tvingande skäl som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen krävs för att verkställa utöva eller försvara juridiska fordringar. Du kan lämna in din invändning eller förfrågan här. När vi tar emot din förfrågan kontaktar vi dig för att bekräfta din förfrågan. Du kan ha rätt i enlighet med tillämplig lag att lämna in en begäran via ett godkänt ombud. Om du vill utse ett auktoriserat ombud som utövar dina rättigheter för din räkning skickar du ett e-postmeddelande till dataprivacy@allegion.com. Allegion svarar på dina förfrågningar inom en rimlig tid, såvida du inte skriftligen får information om något annat från oss. Du kommer inte behöva betala någon avgift när du begär tillgång till din personliga information, men vi kan be dig att täcka rimliga kostnader för till exempel kopiering eller portokostnader. Det finns vissa omständigheter där vi inte är skyldiga att ge dig tillgång till din personliga information. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att din personliga information förblir korrekt, uppdaterad och fullständig.
 • Dina val. Du kan alltid välja att inte lämna in din information, även om informationen kan krävas för att använda vissa tjänster.
 • Välja bort cookies. Läs vår cookiepolicy för mer information om blockering och avaktivering av cookies.
 • Tacka ja till marknadskommunikation. Vi kan be dig att välja att ta emot marknadsföringskommunikation, om ditt godkännande krävs enligt tillämplig lag. Om ditt godkännande inte krävs enligt tillämplig lag, så kommer vi inte att söka ditt samtycke, men du har rätt att välja bort marknadsföringen som beskrivet nedan.
 • Välja bort marknadsföringskommunikation. Vi kan komma skicka reklammeddelanden via e-post om du anmäler ett intresse att ta emot information från oss. Du kan begära att sluta ta emot reklammeddelanden genom att följa länken i själva e-postmeddelandet. Observera att om du väljer att inte ta emot e-postmarknadsföring från oss, kan vi fortsätta att kommunicera med dig i andra ändamål (t.ex. för att svara på dina förfrågningar eller för service-relaterade syften). Du kan också neka till ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss på de e-postadresser som anges i avsnittet Kontakta oss nedan.
 • Begäran om ARCO-rättigheter (gäller endast när den mexikanska federala lagen gällande skydd av personlig information som innehas av privata parter är i verkan)

Så länge din relation med oss existerar, håller du ansvaret att se till att alla dina uppgifter är uppdaterade. Observera - för att kunna utöva ARCO:s rättigheter (åtkomst, rättelse, annullering och invändning) som anges i den mexikanska federala lagen gällande skydd av personlig information som innehas av privata parter (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares) , kan du när som helst kontakta sekretessombudet för att begära information om behandlingen på följande e-postadress: dataprivacy@allegion.com.

Om du utövar en ARCO-rättighet, måste du lämna in en begäran som måste innehålla följande information: (i) ditt fulla namn och din e-postadress eller hemadress, så att vi kan informera dig om svaret på din begäran; (ii) dokument som bevisar din identitet eller, i förekommande fall, den juridiska representationen; (iii) en tydlig beskrivning av den personliga information som du försöker utöva någon av de ovan nämnda rättigheterna på; och (iv) alla andra element eller dokument som underlättar lokaliseringen av den personliga informationen. Din begäran kommer att besvaras inom den tidsperiod som tillåts enligt lag och vi kommer att informera dig via e-postadressen eller adressen som du har gett oss för dessa ändamål.

Vi kommer att informera dig om din förfrågan via e-post eller skriftligen inom 20 (tjugo) arbetsdagar, men om det är nödvändigt kan ytterligare information begäras. Om det fortskrider kommer vi att besvara din begäran inom en löptid på 15 (femton) arbetsdagar efter föregående period.

Du kan återkalla samtycket som du, i förekommande fall, beviljat oss för hanteringen av din personliga information. Det är viktigt att du tänker på att i vissa fall kan vi inte svara på din begäran eller omedelbart avsluta användningen av din information, t.ex. på grund av en juridisk skyldighet. För att återkalla ditt samtycke måste du skicka din begäran till följande e-postadress: dataprivacy@allegion.com.

13. Specifik information för kaliforniska invånare

Invånare i Kalifornien kan begära en lista över tredje parter som vi har delat din information med, och som använt informationen för sina egna marknadsföringsändamål. Du kan göra en förfrågan per kalenderår. I din förfrågan ska du bekräfta att du är bosatt i Kalifornien, och ange en aktuell adress i Kalifornien som vi kan skicka ditt svar till. Du kan begära denna information skriftligen genom att kontakta oss via informationen som anges i avsnittet Kontakta oss nedan. Vänligen tillåt upp till trettio (30) dagar för ett svar.

14. Ändringar på denna policy

Vi kan ändra denna policy, så se till att du återkommer regelbundet. Vi kommer att publicera alla ändringar av denna policy i Allegion-applikationerna. Om vi gör några ändringar till denna policy som väsentligen påverkar vår verksamhet med avseende till den information som vi tidigare har samlat in om dig, så kommer vi att skicka dig ett meddelande i förväg, eller publicera ändringen i Allegion-applikationerna. Din fortsatta användning av våra Allegion-applikationer eller relaterade applikationer eller tjänster, eller ditt tillhandahållande av ytterligare information utöver ändringen i denna policy, utgör ditt godkännande av vår reviderade policy. Du kan få en kopia av vår nuvarande policy genom att kontakta oss.

15. Kontakta oss

Kontakta oss på dataprivacy@allegion.com om du har några frågor eller oro gällande denna policy eller den information vi håller om dig, om du behöver hjälp med att hantera dina val eller om du har andra frågor, kommentarer eller klagomål angående vår integritetsverksamhet. Meddelandena du skickar till oss kommer att överföras till och granskas i USA. Invånare i Kalifornien kan lämna in förfrågningar om att utöva sina rättigheter enligt Kaliforniens konsumentskyddslag genom att använda detta webbformulär eller genom att ringa oss på 1-877-671 -7011.

Om din personliga information omfattas av byrån för den australiska informations-kommissionären, och om du fortfarande är orolig över hur din personliga information hanterats, kan du kontakta en oberoende rådgivare eller kontakta den australiska informationskontorets kommissionär (www.oaic.gov.au) för vägledning om alternativa åtgärder som kan finnas tillgängliga. Om du fortfarande är orolig över hur vi hanterar integritetsfrågor, kan du kontakta en oberoende rådgivare eller den australiska informationskommissionärens kontor (www.oaic.gov.au) för vägledning om alternativa handlingsförfaranden som kan finnas tillgängliga.

Ytterligare rättigheter (från 25 maj 2018)

Från och med 25 maj 2018 har du, gällande personuppgifter som lyder under EU:s dataskyddsförordning (GDPR), även följande rättigheter:

 • Uppgifters portabilitet – i den utsträckning som vi förlitar oss på det faktum att behandlingen är nödvändig för genomförandet av avtalet som du har ingått som rättslig grund för behandlingen, och att personlig information behandlas genom automatiska metoder, har du rätt att få all sådan personlig information som du har lämnat in till Allegion i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att vi överför informationen till en annan personuppgiftsansvarig om detta är tekniskt genomförbart.
 • Rätt till begränsning av behandling – du har rätt att begränsa vår behandling av din personliga information när
  • du bestrider riktigheten av den personliga informationen tills vi har vidtagit tillräckliga åtgärder för att korrigera eller bekräfta dess riktighet
  • behandlingen är otillåten men du inte vill att vi ska ta bort informationen
  • vi inte längre behöver den personliga informationen för behandling, men du begär den i syfte att upprätta, utöva eller försvara ett rättsanspråk
  • du har avböjt databehandlingen baserat på berättigade intresseskäl (se nedan) och väntar på bekräftelse angående huruvida Allegion har tvingande berättigade skäl att fortsätta med databehandlingen.

När personlig information lyder under begränsningar på detta sätt kommer vi endast att behandla den med ditt samtycke eller i syfte att upprätta, utöva eller försvara ett rättsanspråk.

 • Rätt att invända mot behandling baserat på berättigade intressen – i den utsträckning som vi förlitar oss på berättigade intressen för att behandla data har du rätt att invända mot sådan behandling. Vi måste även avsluta denna behandling såvida vi inte antingen kan uppvisa tvingande berättigade intressen för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter eller friheter, eller nödvändigheten att behandla informationen för upprättande, utövande eller försvar av juridiska anspråk. När vi förlitar oss berättigade intressen för databehandlingen tror vi normalt sett att vi kan uppvisa sådana berättigade intressen, men vi bedömer varje enskilt fall.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet, i synnerhet i medlemsstaten där du är bosatt, om du anser att behandlingen av din personliga information bryter mot EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Om du vill ha mer information om dina rättigheter eller vill utöva någon av dina rättigheter, skickar du ett e-postmeddelande till dataprivacy@allegion.com.